Bedankt

Bedankt voor uw aanmelding.

Wij verzoeken u het cursusbedrag uiterlijk 14 dagen
vooraf dan wel per omgaande te voldoen op onze rekening.

ABNRABO0132587456874
T.N.V. Inges Atelier O.V.V. uw naam en telefoonnummer